Безкоштовна доставка
з Ваших улюблених ресторанів
Києва, Дніпра
Вкажіть свою адресу, щоб ми запропонували Вам найшвидшу доставку

Loading...

Введіть адресу доставки
Сторінка буде перезавантажена

Угода користувача

УГОДА З КОРИСТУВАЧЕМ MENU.UA
 

 

Цією Угодою з користувачем (надалі - Угода) регулюються відносини щодо прийняття замовлень, реалізації продукції та забезпечення її доставки.

Угода є публічним електронним договором і укладається на невизначений строк.

MENU.UA здійснює свою діяльність в межах, визначених на Сервісі.

Метою діяльності Сервісу MENU.UA є надання від імені партнерів послуг щодо прийняття замовлень, реалізації продукції, організації її доставки до користувача за допомогою Сервісу, а також оплати замовлення від імені та за рахунок користувача.

Кожен партнер сервісу здійснює свою діяльність в межах території свого місцезнаходження та робочого часу.

 
1. Визначення понять
 

Продукція - продукція громадського харчування, яка підлягає реалізації Партнером, та доставляється Користувачу Службою Доставки на умовах, визначених цією Угодою.

MENU.UA - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНЕТ ПРОДЖЕКТС ЮКРЕЙН» (Ідентифікаційний код 43137727, місцезнаходження: 04119, м.Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 21Г), котре має право від імені та за рахунок Партнерів розміщувати на веб-сайті www.menu.ua та у мобільних застосунках на AppStore та PlayMarket пропозиції щодо реалізації Продукції з метою її Замовлення та Доставки Користувачам.

Служба доставки - спеціалісти із доставки або суб’єкти господарювання, котрі здійснюють Доставку Замовлення Користувачу.

Сервіс - платформа, розміщена за адресою www.menu.ua в мережі Інтернет та у мобільних застосунках на AppStore та PlayMarket, котра надає Користувачам широкі можливості здійснити швидкий і простий пошук, Замовлення і Доставку Продукції в режимі реального часу за допомогою мережі Інтернет.

Особистий кабінет - сукупність інформації про Користувача та його Замовленнях на Сервісі.

Користувач - фізична особа, яка досягла 18 років, має повну цивільну правоздатність та дієздатність та є зареєстрованим користувачем Сервісу.

Партнери - суб’єкти господарювання, котрі розміщують інформацію про Продукцію на Сервісі з метою її реалізації Користувачу.

Доставка - послуга доставки Продукції Службою доставки, замовлення якої здійснене Користувачем із використанням Сервісу.

Замовлення - замовлення Користувачем Продукції та Доставки, здійснене із використанням Сервісу.

Промокод - послідовність символів, активація якої при Замовленні Продукції надає Користувачу знижку на Продукцію.

 
2. Предмет
 

MENU.UA від імені, в інтересах та за рахунок Партнерів надає послуги щодо прийняття замовлень і укладає договір на реалізацію Продукції Користувачеві.

MENU.UA надає Користувачеві послугу з організації Доставки замовленої ним Продукції (у тому числі через Службу Доставки).

Користувач доручає MENU.UA здійснити передання оплати вартості Продукції Партнеру. Це повноваження надається Користувачем MENU.UA з правом передоручення.

MENU.UA  не є продавцем Продукції та виконавцем щодо приготування Продукції, у тому числі в розумінні Закону України «Про захист прав споживачів».

MENU.UA  не є відповідальним за наявність, кількість, склад та якість Продукції.

Будь-які скарги щодо наявності, якості, кількості та складу Продукції, а також інших умов реалізації Продукції, можуть бути направлені Партнеру.

 
3. Використання Сервісу
 

Для оформлення Замовлення Користувач зобов’язаний зареєструватися на Сервісі.

Користувач приймає умови цієї Угоди з моменту реєстрації на Сервісі. У випадку незгоди Користувача із умовами цієї Угоди, Користувач не має права використовувати Сервіс.

Під час реєстрації на Сервісі Користувач зобов’язаний вказати достовірну, повну та актуальну інформацію щодо імені, адреси електронної пошти, номеру контактного телефону, адреси доставки Замовлення.

Користувач має право додатково вказати на Сервісі особисту платіжну інформацію, дату народження, інформацію щодо статі.

Реєстрацією на Сервісі Користувач надає свою згоду на отримання повідомлень рекламного характеру від MENU.UA.

Користувач розуміє, що Сервіс та окремі елементи Сервісу, зокрема фотографії Продукції та позначення, в тому числі комерційні позначення та торговельні марки Партнерів, охороняються правом інтелектуальної власності.

Користувач зобов’язується утримуватися від будь-якого порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сервісі.

Користувач має право відмовитись від отримання повідомлень рекламного характеру.

Користувач є відповідальним за збереження та безпеку конфіденційності доступу до особистого кабінету на Сервісі.

MENU.UA  має право відмовити Користувачу в реєстрації та/або призупинити надання доступу до Сервісу.

 
4. Порядок замовлення Продукції 
 

Істотні умови Замовлення, вартості Продукції та її Доставки містяться на Сервісі.

Замовлення продукції Користувачем можливе лише за умов її наявності у Партнера. У випадку відсутності у Партнера замовленої Користувачем Продукції, Партнер має право запропонувати Користувачу іншу Продукцію.

Користувач зобов’язаний під час здійснення Замовлення надати Сервісу достовірну інформацію щодо адреси доставки, номеру телефону, кількості Продукції.

У випадку, якщо Користувач має алергію на будь-які інгредієнти, він зобов’язаний повідомити про це Сервіс не пізніше, ніж через 10 хвилин після здійснення Замовлення.

Замовлення здійснюється особисто Користувачем на Сервісі.

Після підтвердження Замовлення Користувачем інформація про статус його виконання розміщується в Особистому кабінеті. Підтвердження Замовлення може відбуватись в Особистому кабінеті або за допомогою телефонного зв’язку або на електронну пошту. Якщо підтвердження Замовлення відбувається за допомогою телефонного зв’язку, то розмова з Користувачем може бути записана.

Користувач погоджується, що MENU.UA надає послуги на умовах «як є», а також не є відповідальним за наявність, кількість, склад, якість Продукції та будь-які затримки та перешкоди у функціонуванні платіжних систем.

Користувач усвідомлює, що зображення Продукції на Сервісі має художнє оформлення, а тому може відрізнятися від реального вигляду Продукції.

 
5. Строк виконання замовлення
 

Момент прийняття Замовлення Партнером та строк виконання Замовлення Користувача визначається в Особистому кабінеті, з урахуванням кількості замовлень Партнера, навантаження Служби Доставки та відстані від Партнера до Користувача.

Інформація щодо строку виконання Замовлення Користувача, визначена на Сервісі, є орієнтовною та може не враховувати окремі обставини, зокрема щодо заторів на автошляхах, погодних умов, тощо.

 
6. Скасування Замовлення
 

Користувач має право скасувати Замовлення Продукції не пізніше, ніж через 10 хвилин після здійснення Замовлення на Сервісі.

У випадку скасування Замовлення Продукції Користувачем пізніше, ніж у визначений строк, Користувач зобов’язаний сплатити вартість Продукції та послугу Доставки. В такому випадку, Користувачу не повертається вартість Продукції та Доставки.

MENU.UA та Партнер мають право скасувати Замовлення без погодження із Користувачем. У випадку якщо MENU.UA або Партнер скасовує Замовлення, Користувачу протягом 3 банківських днів з моменту скасування Замовлення повертається сплачена вартість Замовлення та Доставки.

 
7. Отримання Замовлення
 

Користувач зобов’язаний знаходитись за вказаною адресою доставки, а також забезпечити її прийняття та оплату.

Замовлення Продукції вважається виконаним з моменту її передачі Службою доставки Користувачу або його представнику.

Служба доставки зобов’язана видати Користувачу разом із Замовленням квитанцію, товарний чи касовий чек або інший документ щодо вартості Продукції. Користувач отримує електронну квитанцію за Доставку в Особистому кабінеті та/або на електронну пошту.

У випадку відсутності Користувача за адресою доставки довше, ніж 10 хвилин з моменту прибуття Служби доставки, неможливості вручення Продукції Користувачу з його вини, відмови Користувача від Продукції (за винятком відмови від Продукції неналежної якості у порядку, визначеному Угодою), Користувач зобов’язаний сплатити вартість Продукції та послуг Доставки. В такому випадку, Користувачу не повертається оплачена вартість Продукції та послугу Доставки.

Якщо Користувач вважає, що доставлена Продукція є неналежної якості або не відповідає кількісті та складу замовленої на Сервісі Продукції, він зобов’язаний негайно після прийняття Продукції направити скаргу та фотографії та/або відеозапис доставленої Продукції до MENU.UA шляхом передачі її електронною поштою вказаною на сайті www.menu.ua або за допомогою телефонного зв’язку.

У випадку задоволення MENU.UA скарги Користувача, повернення коштів здійснюється у формі, якою здійснювалась оплата, протягом 10 банківських днів, якщо інше не передбачено домовленістю між MENU.UA або Партнером та Користувачем.

MENU.UA має право відмовити Користувачу, котрий попередньо відмовлявся та/або скасовував Замовлення, у виконанні Замовлення, якщо обрано спосіб оплати «під час отримання замовленої Продукції».

 
8. Оплата
 

Вартість Продукції та Доставки визначається на Сервісі. Вартість включає усі податки.

Партнер та MENU.UA має право змінювати вартість Продукції та Доставки в односторонньому порядку. Партнер та MENU.UA не має права змінювати вартість Продукції та Доставки щодо Замовлень, які були прийняті до виконання, окрім випадків якщо на Сервісі допущено очевидну помилку щодо вартості Продукції.

Способи оплати за Продукцію та Доставку:

 • Безготівковий розрахунок банківською карткою Visa, MasterCard під час здійснення Замовлення.
 • Готівковий розрахунок або безготівковий за допомогою POS-терміналу під час отримання замовленої Продукції.
У випадку оплати банківською карткою обробка платіжної інформації Користувача відбувається оператором послуг платіжної інфраструктури. MENU.UA, Партнер, Служба Доставки не здійснюють в будь-якій формі обробку платіжної інформації Користувача.

Користувач має право долучити свою банківську картку до Особистого кабінету. MENU.UA має право витребувати у Користувача підтвердження інформації щодо належності йому банківської картки.

Користувач здійснює оплату за Продукцію та Доставку Замовлення на рахунок MENU.UA.

Користувач доручає MENU.UA здійснити передання оплати вартості Продукції Партнеру.
 
9. Відповідальність сторін
 

Користувач погоджується, що MENU.UA не несе відповідальність за:

 • достовірність інформації, наданої Користувачем, зокрема щодо адреси доставки;
 • перешкоди та затримки в діяльності операторів послуг платіжної інфраструктури;
 • збереження інформації на Сервісі, що надавалася та/або використовується Користувачами;
 • швидкість роботи та/або будь-які інші збої в функціонуванні Сервісу;
 • будь-які збитки, що спричинені діяльністю Сервісу.

MENU.UA несе відповідальність перед Користувачем в межах вартості замовленої Продукції та її Доставки.

Користувач зобов’язується відшкодувати збитки, понесені MENU.UA, Партнером та/або Службою доставки, у зв’язку із реалізацією та Доставкою Продукції з використанням інформації недостовірно наданої Користувачем.

 
10. Використання Промокодів
 

Промокод не є платіжним засобом.

Користувач має право використати Промокод лише за умови оплати під час здійснення Замовлення.

Кожен Промокод обмежений строком дії. MENU.UA без погодження та повідомлення Користувача має право змінити строк дії Промокоду.

Користувач зобов’язаний самостійно запитувати інформацію щодо строку дії Промокоду на Сервісі.

Промокод не може бути використаний для оплати Доставки Продукції, якщо інше не встановлено у рекламному оголошенні MENU.UA та/або на Сервісі.

При здійснені одного Замовлення Користувач може використати лише один Промокод.

Промокод не можна використовувати разом із будь-якими іншими акційними таабо спеціальними пропозиціями від MENU.UA.

Промокод не може бути використаний Користувачем, котрий попередньо відмовлявся та/або скасовував Замовлення.

Кожен Промокод може бути використаний Користувачем лише один раз.

У випадку виявлення ознак дій Користувача та/або інших осіб щодо збагачення на Промокодах, MENU.UA має право анулювати чинність Промокоду.

 
11. Внесення змін
 

Угода може бути змінена та/або доповнена MENU.UA в односторонньому порядку. Нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її публікації на веб-сторінці www.menu.ua, якщо інше не встановлено новою редакцією Угоди.

Продовження використання Сервісу Користувачем після зміни та/або доповнення Угоди вважається прийняттям нової редакції Угоди.

У випадку незгоди із новою редакцією Угоди, Користувач зобов’язаний негайно припинити використання Сервісу.

 
12. Заключні положення
 

Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов Угоди, регламентуються нормами чинного законодавства України.

Сторони зобов‘язуються прикласти всіх зусиль для того, щоб спірні питання по виконанню або тлумаченню Угоди вирішувалися шляхом переговорів.

Усі спори, які виникають з Угоди, розглядаються судами України.


Ми високо цінуємо високі стандарти якості Продукції, що пропонується Партнерами на Сервісі. У випадку наявності будь-яких скарг або зауважень щодо Продукції Партнерів, просимо надсилати їх на електронну адресу [email protected]Ми докладемо максимум зусиль для врегулювання спору між вами та Партнерами.

Ми високо цінуємо високі стандарти Доставки, що надається Користувачу Службою доставки. У випадку наявності будь-яких скарг або зауважень щодо Доставки, просимо надсилати їх на електронну адресу [email protected]. Ми докладемо максимум зусиль для врегулювання спору між вами та Службою доставки.


Редакція Угоди від 01.09.2019 року.

 
 
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ MENU.UA
 

 
Політикою конфіденційності (надалі - Політика) регламентовано мету, порядок та строк обробки даних користувача, в тому числі персональних даних, а також порядок доступу до них.
 
1. Визначення понять
 

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Користувач - фізична особа, яка досягла 18 років, має повну цивільну правоздатність та дієздатність та є зареєстрованим користувачем Сервісу.

Володільцем персональних даних Користувачів є Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНЕТ ПРОДЖЕКТС ЮКРЕЙН» (Ідентифікаційний код 43137727, Місцезнаходження: 04119, м.Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 21Г).

Сервіс - платформа, розміщена за адресою www.menu.ua та у мобільних застосунках на AppStore та PlayMarket, котра надає Користувачам широкі можливості здійснити швидкий і простий пошук, Замовлення і Доставку Продукції в режимі реального часу за допомогою мережі Інтернет.

Треті особи - суб’єкти господарювання, котрі розміщують інформацію про продукцію на Сервісі з метою її реалізації Користувачу; спеціалісти із доставки або суб’єкти господарювання, котрі здійснюють Доставку Продукції Користувачу; пов’язані та/або афілійовані із Володільцем особи.

Доставка - послуга Доставки Продукції, замовлення якої здійснене Користувачем із використанням Сервісу.

Замовлення - замовлення Користувачем Продукції та Доставки, здійснене із використанням Сервісу.

Продукція - родукція громадського харчування, яка підлягає реалізації Партнером, та доставляється Користувачу Службою Доставки.

 
2. Порядок обробки персональних даних
 

Обробка Персональних даних відбувається відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон).

Користувач приймає умови цієї Політики з моменту реєстрації на Сервісі та надає згоду Володільцю на обробку Персональних даних та передачу Персональних даних Третім особам, в тому числі інших даних про Користувача. У випадку незгоди Користувача із умовами цієї Політики, Користувач не має права використовувати Сервіс.

Реєстрацією на Сервісі Користувач підтверджує, що він ознайомився з Політикою, розуміє її зміст, погоджується з її умовами, а також ознайомлений зі своїми правами, передбаченими Законом, зокрема у статті 8.

Володілець персональних даних збирає дані Користувача в наступному обсязі:

 • Ім’я;
 • Електрона адреса;
 • Інформація про Замовлення;
 • Адреса Доставки Замовлення;
 • Номер телефона.

Обробка вищезазначених даних здійснюється Володільцем та Третіми особами з метою та в цілях:

 • виконання Замовлення,
 • Доставки Продукції,
 • направлення Користувачу повідомлень рекламного характеру та промокодів,
 • проведення опитувань Користувача;
 • здійснення клієнтської підтримки Користувача;
 • проведення заходів рекламного характеру;
 • проведення розіграшів призів серед користувачів;
 • контролю рівня споживчої задоволеності;
 • перевірки, дослідження та аналізу вказаних даних

Володілець персональних даних, за добровільним волевиявленням Користувача, може збирати дані про:

 • Особисту платіжну інформацію;
 • Дату народження;
 • Інформацію щодо статі.

Обробка вищезазначених даних здійснюється Володільцем з метою спрощення системи оплати та представлення персональних рекомендацій та/або спеціальних пропозицій Користувачу.

Дані Користувача обробляються під час реєстрації на Сервісі, здійснені Замовлення та оплати Замовлення із банківської картки, долученої до особистого кабінету Користувача на Сервісі.

У випадку оплати банківською карткою, котра не долучена до особистого кабінету Користувача на Сервісі, обробка платіжної інформації Користувача відбувається оператором послуг платіжної інфраструктури. Володілець та Треті особи не здійснюють в будь-якій формі обробку платіжної інформації Користувача.

Володілець має право передавати Персональні дані Користувача Третім особам для цілей, визначених Політикою, без додаткового повідомлення Користувача.

Треті особи за умовами договорів із Володільцем зобов’язані не розголошувати Персональні дані Користувачів та здійснити усі необхідні організаційні та технічні заходи для їх захисту.

Дані Користувача обробляються протягом строку реєстрації Користувача на Сервісі та після видалення Користувача із Сервісу протягом строку позовної давності, встановленого законодавством.

 
3. Cookie
 

Cookie – це текстовий файл або файли, котрі містять інформацію, що збирається веб-браузером та зберігається на пристрої Користувача постійно (до моменту їх видалення Користувачем) або тимчасово (до моменту закриття веб-браузеру).

Cookie ідентифікують не конкретного Користувача, а пристрій, котрий використовує користувач. Інформація про Користувача, отримана Володільцем за допомогою Cookie, не передається будь-яким іншим особам та використовується лише для обліку статистики відвідуваності Сервісу. Користувач може змінити налаштування збору Cookie та/або видалити усі зібрані Cookie у налаштуваннях веб-браузера.

 
4. Внесення змін
 

Політика можу бути змінена та доповнена Володільцем в односторонньому порядку. Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її публікації на веб-сторінці Menu.ua, якщо інше не встановлено новою редакцією Політики.

Продовження використання Сервісу Користувачем після зміни та/або доповнення Політики вважається прийняттям нової редакції Політики.

У випадку незгоди із новою редакцією Політики, Користувач зобов’язаний негайно припинити використання Сервісу.


Редакція Політики від 01.09.2019 року.

 
Menu.ua
Не пропустіть найкращі пропозиції!
Хочете отримувати новини через браузер?
close_btn
Сторінка буде перезавантажена